Hoofdinhoud

Waarschuwingsbericht

 

 

PRIVACY VERKLARING


Lion Consults verplicht zich ertoe de on line privacy van klanten te respecteren. Lion Consults erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("Persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

Lion Consults heeft dit Beleid voor on line privacy opgesteld zodat u begrijpt met hoeveel zorg wij uw persoonlijke gegevens wensen te behandelen.

 

DEFINITIE

Onder Persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een huisadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé. Over het algemeen kunt u de webpagina's van Lion Consults bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of Persoonlijke gegevens over uzelf door te geven.

Als u ervoor kiest om via Internet Persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, kan Lion Consults die gegevens doorgeven, binnen Lion Consults of aan serviceproviders buiten Lion Consults, waarbij de gegevens vanuit uw land en rechtsgebied terecht kunnen komen in andere landen en rechtsgebieden in andere delen van de wereld.

Lion Consults streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Alhoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt Lion Consults vast te houden aan de principes die in dit Beleid voor on line privacy uiteen worden gezet, zelfs als in verband met het bovenstaande, uw Persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar andere landen waar geen "adequaat" beschermingsniveau is vereist voor uw Persoonlijke gegevens. Met andere woorden, het is ons doel uw Persoonlijke gegevens te beschermen waar deze ook mogen worden verzameld, overgedragen of bewaard.

 

COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNIEKEN

Sommige webpagina's van Lion Consults werken met "cookies" of andere traceertechnieken. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven Persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.

In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.

Met traceertechnieken kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: namen van Internetdomeinen en hostnamen, IP-adressen (Internet Protocol), door u gebruikte browsersoftware en besturingssysteem, klikpatronen en datums en tijdstippen waarop u onze site hebt bezocht. Met behulp van cookies en andere traceertechnieken kunnen wij onze website en uw waardering daarvoor verbeteren. Ook kunnen we trends vaststellen en statistische analyses uitvoeren op basis van gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.

Lion Consults houdt zich aan de volgende principes om uw privacy veilig te stellen:

 

KENNISGEVING

Als Lion Consults Persoonlijke gegevens op Internet verzamelt, wordt in een verklaring uitgelegd waarom deze Persoonlijke gegevens worden verzameld en wordt tevens aangegeven of Lion Consults van plan is deze Persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven buiten Lion Consults of aan bedrijven die uit naam van Lion Consults handelen. Lion Consults zal zonder uw toestemming geen Persoonlijke gegevens verstrekken aan derden die niet handelen uit naam van Lion Consults behalve als een dergelijke overdracht wettelijk vereist is.

 

KEUZE

U bepaalt zelf of u uw Persoonlijke gegevens wel of niet doorgeeft aan Lion Consults. Aan de hand van de kennisgeving die Lion Consults plaatst op sites waar Persoonlijke gegevens worden verzameld, bent u in staat deze keuze te maken. Als u ervoor kiest om de door Lion Consults gevraagde Persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunt u de meeste websites van Lion Consults wel bezoeken, maar hebt u geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en services waarvoor interactie met u nodig is.

Als u ervoor kiest om wel een relatie met Lion Consults aan te gaan, via een contract of een andere zakelijke relatie of partnership, nemen wij natuurlijk alleen contact met u op in verband met deze zakelijke relatie.

 

BEVEILIGING

Waar uw Persoonlijke gegevens binnen Lion Consults of uit naam van Lion Consults ook worden bewaard, Lion Consults streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de Persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

 

TOEGANG/CORRECTHEID

Wanneer u uw Persoonlijke gegevens wel aan ons doorgeeft, wenst Lion Consults er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw Persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt Lion Consults u ook een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Als de geboden manier om welke reden dan ook niet beschikbaar of toegankelijk is, kunt u wijzigingen en verbeteringen in uw Persoonlijke gegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zullen wij binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de Persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

 

SERVICES VAN DERDEN

Op lionconsults.com en lionconsults.nl worden in opdracht van Lion Consults bepaalde services geleverd door derden. Lion Consults kan informatie, met inbegrip van Persoonlijke gegevens, die door Lion Consults via Internet is verzameld doorgeven aan externe serviceproviders die helpen bij het leveren van programma's, producten, informatie en services. Ook het onderhoud van de website en de mailinglijsten van Lion Consults is grotendeels in handen van serviceproviders. Lion Consults neemt binnen redelijke grenzen alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze externe serviceproviders zich ertoe verplichten uit naam van Lion Consults de Persoonlijke gegevens te beveiligen.

Lion Consults zal zonder uw toestemming geen Persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die niet handelen uit naam van Lion Consults behalve als een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is. Het is ook in strijd met het beleid van Lion Consults om Persoonlijke gegevens die on line zijn verzameld, zonder uw toestemming te verkopen.

 

PRIVACY VAN KINDEREN

lionconsults.com en lionconsults.nl zijn niet opgezet om kinderen aan te trekken. Er worden dan ook geen Persoonlijke gegevens verzameld van personen waarvan we weten dat ze 13 jaar of jonger zijn.

 

VERPLICHTING

Lion Consults verplicht zich uw privacy te waarborgen. De beveiliging van de on line privacy is nog steeds in ontwikkeling en de websites van Lion Consults worden voortdurend aangepast om aan de eisen tegemoet te komen.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over ons Beleid voor on line privacy, dan kunt u contact met ons opnemen. Lion Consults KAN GEEN VOLLEDIGE PRIVACY GARANDEREN, maar wel elk probleem ZO SNEL MOGELIJK proberen op te lossen naar haar beste kunnen.

 

UW TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons Beleid voor on line privacy en met de verwerking door Lion Consults van uw Persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld. Als het Beleid voor on line privacy verandert, zal Lion Consults binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.